Ny bok: Drammensviser

Drammensviser omslag forside CMYK

Jeg har vært så heldig å få lede redaksjonsarbeidet i forbindelse med boken Drammensviser, som blir lansert torsdag 26. mai.

Boken inneholder fine hyllester til byen, men også andre typer sanger. Her er tekster om personer som har levd, om bygninger og plasser – og om fenomener og finurligheter man kanskje må være drammenser for å forstå! Her er gamle og nye viser skrevet av gamle og nye opphavsmenn og -kvinner. Felles for dem alle er kjærligheten til Drammen!

Boken er utgitt med støtte fra medlemmer og venner av Drammen Rotary klubb, bedrifter i Drammensregionen og Drammen kommune. Bokredaksjonen har bestått av Veslemøy Solberg (leder), Arild D. Lauritzen, Jan t. Røkaas, Terje Aass og Kari Ulleberg.

Sven Ohrvik har stått for notetegning, transkripsjon og layout. Torbjørn Tandberg har tatt fotografiene. Tusen takk for kreativitet og kunstnerisk teft!

Jeg håper boken Drammensviser vil bli flittig brukt i årene som kommer!

Veslemøy 🙂

TEKSTFORFATTERE OG KOMPONISTER:

Jan-Henrik Kulberg, Jonas Fjeld, Ole Paus, Veslemøy Solberg, Sven Ohrvik, Knut Tvedt, Alf Prøysen, Per Sivle, Arne Iversen, Bjørn Erik Kongslie, Jens Gunderssen, Hans Aleksander Hansen, Rune Marthinsen, Hanna Winsnes, Leif Melander, Peter Nord, Ivar Øvre Besteland, Tor Coward, Vigdis H. Nilsen, Rune Harald Jahnsen, Espen Jørgensen, Christen Nielsen, Remy Hallgrimsen, Jørgen Eskerud, Fredrik Stenbro, Ole Onsøyen, Oddrun M. Hyttedalen, Odd Hyttedalen, Rolf Stokke, Rasmus Sandvik, Sigurd Folkestad, Knut Hassel, Olav Tufte, Inger Hyllseth, Bent Bredesen, Bjørn Kristiansen, Bjørn Rosfjord, Arnold Normann Christoffersen, Dag Roar Wennberg, J.S. Bach, Torgeir Hanssen, Øystein Røed, Johann Ulrich Wehrli, Ragnhild Amundsen, Gerd Michelsen, J.B. Michelsen, Anne Jacobsen, Johan Göran Berger, Benjamin Russel Hanby og L.M. Lindeman.